Reklamace

Snažíme se vždy o dodávání kvalitního bezvadného zboží, přesto se i přes veškerou naši snahu může stát, že budete potřebovat zakoupené zboží reklamovat. V takovém případě všechny reklamace vyřizujeme bezodkladně a řešíme vše co nejrychleji tak, abyste na vyřízení nemuseli čekat déle, než je nutné (zpravidla je vše vyřešeno do několika dnů).

Jak postupovat při reklamaci zboží?

  • Stáhněte si formulář Reklamační list a vyplňte jej.
  • Odešlete zboží určené k reklamaci spolu s vyplněným reklamačním listem na naši adresu:

    TERAPRO, s.r.o.
    Slavníkova 2357/9
    Praha 169 00

  • O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí Vás budeme písemně informovat prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv. Můžeme se s Vámi spojit také telefonicky.

  • O reklamaci rozhodneme bezodkladně. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady nebude zpravidla trvat déle než 30 dní. V opačném případě jste oprávnění odstoupit od kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, abyste poskytli potřebnou součinnost.

Detailní informace k reklamacím

Odpovídáme za vady, která má zboží při dodání a které se na něm v průběhu následujících 24 měsíců projeví. Neneseme však odpovědnost za nově vzniklé vady, zejména pokud vznikly nevhodným užíváním. U použitého zboží neodpovídáme za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo použité zboží při převzetí vámi. V případě zboží s vyznačenou dobou použitelnosti odpovídáme také za to, že dané zboží bude po tuto dobu způsobilé k užití.

Upozorňujeme, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Stejně tak za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které poskytujeme nad rámec Vaší objednávky. Obrázky zboží v našem internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (obal zboží se může například lišit z důvodu změny obalu výrobcem).

V případě vady zboží se společně můžeme domluvit na kompenzaci ve formě poukázky. Dále jste oprávněni požadovat odstranění vady prostřednictvím náhradního dodání nebo opravy. Pokud by takové odstranění vady bylo pro nás nemožné nebo nepřiměřené, jste oprávněni požadovat slevu z kupní ceny. V takovém případě si zboží ponecháte a my Vám vrátíme část kupní ceny. Pokud jde zároveň o významnou vadu, můžete i odstoupit od kupní smlouvy. V takovém případě nám zboží zašlete zpět a my Vám uhradíme celou zaplacenou kupní cenu. Více informací o právech z vadného plnění naleznete v našich Obchodních podmínkách.

Kontakty

Veškeré dotazy ohledně reklamace Vám rádi zodpovíme, pokud nás kontaktujete na
e-mailu info@yoggspiration.cz nebo na tel. čísle +420 721 003 003.